AKCE
ROZVRH
NABÍDKA CVIČENÍ
FOTO & VIDEO
LINIE & DOPLŇKY
SPORTOVNÍ VÝBAVA
KOKO DANCE CREW
KONTAKT
 

Body Boxing
pondělí, čtvrtek
20:00 - 21:00
tělocvična v Lednici
více informací >>

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
NAŠI PARTNEŘIZumba a Dětská Zumba

Zumba

Je taneční fitness hodina plná energie, skvělé hudby a dobré nálady. Vychází z principu, že cvičení by mělo být zábavné a jednoduché.

Vytancujete 500 – 1000 kcal za hodinu a zanechá ve Vás skvělý pocit a dobrou náladu.

 

VSTUPNÉ:

 • děti do 14 let: 40 Kč

 

 • studenti: (15-26) let 50

 

 • dospělí: 70 Kč

 

 • Intenzitu cvičení si každý volí sám. Je třeba si ji přizpůsobit svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a rozpoložení.
 • Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezená pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinen konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem lekce.
 • Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo bezprostředně po ní.
 • Osobám mladším 18 let je účast na lekcích dovolená pouze v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby na jeho či její odpovědnost. 
 • Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. 
 • Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. 
 • Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá každý účastník sám.
 • Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. 
 • Účastník zaplacením vstupného za lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Těší se na vás Lucie Dvořáková

AKCE
ROZVRH
NABÍDKA CVIČENÍ
FOTO & VIDEO
LINIE & STRAVA
OBLEČENÍ & DOPLŇKY
KOKO DANCE CREW
KONTAKT

e-mail: lucka@zumbalucka.cz
2010-2013 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by